Subsidies


Wij weten dat behalve denkkracht soms ook simpelweg geld nodig is om iets echt van de grond te krijgen. Zo’n extra steun in de rug is belangrijk. We zijn wel kritisch en zetten niet zomaar een zak geld op tafel. Het evenement moet goed bij onze badplaats passen. Er zijn in Zandvoort zelfs drie verschillende fondsen waar een beroep op gedaan kan worden.

Toeristische subsidie van de gemeente Zandvoort

Vernieuwende evenementen, festivals en andere feestjes verwelkomen we graag in Zandvoort. Voor deze initiatieven kan de gemeente soms een subsidie verstrekken. De criteria van subsidieverlening zijn opgenomen in de Toeristische Visie. En in de algemene Subsidieverordening Zandvoort (2016) staan de spelregels.

Holland Casinofonds

Het Holland Casino is al veertig jaar een vertrouwd gezicht in Zandvoort. Ieder jaar steunt het bedrijf vanuit hun Holland Casinofonds een flink aantal evenementen in Zandvoort met een financiële bijdrage. Organisatoren kunnen jaarlijks tot 1 februari een aanvraag indienen voor een evenement dat in het jaar daarop gehouden wordt. De gelukkigen krijgen dan zo snel mogelijk uitsluitsel over de toekenning en de hoogte van het bedrag.

Innovatiefonds  

Ondernemers in Zandvoort helpen graag om de kwaliteit van alle initiatieven in de badplaats op een goed niveau te krijgen. Gezamenlijk hebben ze hiervoor het Innovatiefonds in het leven geroepen. Het Innovatiefonds zet niet zelf nieuwe evenementen op. Iedereen die iets nieuws bedenkt dat valt in de categorie van, voor en door ondernemers in Zandvoort, wordt uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.