Basis Merkboek


Zandvoort, beach for Amsterdam

Het logo en de daarbij behorende huisstijl van Zandvoort, beach for Amsterdam zijn exclusief eigendom van Stichting Marketing Zandvoort (SMZ). Wij gebruiken deze huisstijl (en daarbij behorende varianten) in alle uitingen ter promotie van Zandvoort.


Zandvoort, beach for variaties

Om in te kunnen spelen op persoonlijke behoeftes en actuele zaken die een belangrijke rol spelen in de promotie van Zandvoort kunnen er op basis van het logo en de huisstijl van Zandvoort, beach for Amsterdam tal van variaties ontwikkeld worden.


Met namen:  Zandvoort, beach for Andy

Met merken: Zandvoort, beach for Red Bull

Met werkwoorden: Zandvoort, beach for running

Met zelfstandige naamwoorden: Zandvoort, beach for events

Met events:  Zandvoort, beach for Pride


Richtlijnen voor variaties:

Alle varianten zijn exclusief eigendom van Stichting Marketing Zandvoort (SMZ). Partners kunnen een eigen variant aanvragen. Deze varianten worden eerst getoetst aan de Brand Values.


Doelgroepen

Zandvoort Marketing wil de verschillende belangen van haar stakeholders goed behartigen. Daarom maken we onderscheid tussen drie soorten doelgroepen: bezoekers, bedrijven en bewoners. Elk van deze groepen is weer opgedeeld in groepen die een eigen, specifieke aanpak vragen. Door dit onderscheid aan te brengen kan Zandvoort Marketing steeds de juiste middelen inzetten om haar doelstellingen per doelgroep te verwezenlijken.