Criteria events

Onderdeel van de beoordeling is of het initiatief meerwaarde voor het dorp en zijn middenstanders biedt. Iedereen is welkom maar we zijn ook kritisch. Het moet passen bij ons DNA. Daar hebben we een checklist met zes toetsingscriteria voor opgesteld. 

1.     Aansluiting bij het DNA en de claim van Zandvoort
Het initiatief wordt getoetst aan de hand van de omschrijving én visualisatie van de economische claim van Zandvoort. 

2.     MRA-focus
De bewoners en bezoekers van de Metropoolregio Amsterdam zijn de primaire doelgroep.

3.     MRA-kwaliteit
Het initiatief heeft MRA-kwaliteit. Door de concurrentie zijn aanbieders in steden gewend zich altijd te moeten ontwikkelen. Dat zorgt voor een breed en onderscheidend aanbod en versterkt de aantrekkingskracht.

4.     Inspelen op (langlopende) trends, rages of actuele onderwerpen 
Zandvoort moet de voedingsbodem worden voor zich ontwikkelende trends. Dat wat kan groeien weet in Zandvoort haar doelgroep te bereiken.

5.     Bijdrage merkwaarde en marktwaarde Zandvoort
Het initiatief draagt bij aan de merkwaarde van Zandvoort. De evenementen bevestigen de economische claim voor Zandvoort. Ook zorgen zij voor relaties met bezoekers, organisaties en merken.

6.     Verbinden van minimaal twee kernen van Zandvoort
Het waarborgen van de unieke kwaliteiten van Zandvoort door minimaal twee kernen te belichten. Het evenement is dan een verbindende component tussen het strand, circuit, centrum en duingebied.