Subsidiecriteria Toeristische Evenementen Zandvoort

Om aanvragen te kunnen toetsen, zijn een aantal toetsingscriteria bepaald. Evenementen die merendeels aan de toetsingscriteria voldoen, komen in aanmerking voor een subsidiebijdrage.

 1. Passend bij het beleid. Het evenement is passend bij de Toeristische Visie Zandvoort en past binnen het Evenementenbeleid van Zandvoort.
 2. Identiteit en positionering van Zandvoort. Het evenement dient aan te sluiten bij de identiteit en de kernwaarden van Zandvoort. Het evenement wordt getoetst aan de hand van de omschrijving én visualisatie van de identiteit en kernwaarden van Zandvoort zoals beschreven in de Toeristische Visie.
 3. Imago van Zandvoort. Het evenement levert een positieve bijdrage aan het imago van Zandvoort.
 4. Aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Het evenement heeft een aantrekkende werking op de stedelijke bezoeker uit de regio en is tevens aantrekkelijk voor de bewoners van Zandvoort.
 5. Kwaliteit. Het evenement is kwalitatief hoogwaardig, vernieuwend en onderscheidend en is van toegevoegde waarde op de Zandvoortse evenementenkalender, waarbij meerdaagse evenementen de voorkeur hebben voor een maximale economische en maatschappelijke spin-off.
 6. Inspelen op actuele trends en (duurzame) ontwikkelingen. Zandvoort heeft een uitstekende voedingsbodem voor trends en ontwikkelingen. Dat wat kan groeien, weet in Zandvoort haar doelgroep (snel) te bereiken.
 7. Verbinden van unieke kwaliteiten van Zandvoort. Om ervoor te zorgen dat een evenement onlosmakelijk aan Zandvoort wordt verbonden en de unieke kwaliteiten van Zandvoort (nog) beter zichtbaar worden, streven wij ernaar om bij elk evenement minimaal twee unieke kwaliteiten te verbinden. Het evenement is dan een verbindende component tussen het strand, circuit, centrum en de duinen.
 8. Spreiding in ruimte en tijd. De gemeente stimuleert spreiding in ruimte en tijd. Het organiseren van het evenement buiten het zomerseizoen en/of op een minder populaire evenementenlocatie is een pré.
 9. Spin-off. Het evenement genereert een spin-off voor Zandvoort (economisch, maatschappelijk of sociaal) aanvrager maakt duidelijk op welke manier dit gebeurt.
 10. Vernieuwing en (duurzame) innovatie. De gemeente stimuleert doorontwikkeling en (duurzame) innovatie van evenementen. Een evenement kan in beginsel drie jaar subsidie van de gemeente ontvangen. Indien er voldoende elementen worden doorontwikkeld en vernieuwd, kan deze periode verlengd worden. Vernieuwende en/of innovatieve elementen kunnen bijvoorbeeld aanpassingen in programma, doelgroep of locatie zijn.
 11. Inclusie en sociale veiligheid. Gemeente vindt toegankelijkheid, sociale veiligheid en diversiteit belangrijk ook voor evenementen. Organisatoren worden gevraagd te streven naar evenementen die ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daarnaast wordt aandacht gevraagd in de planvorming voor sociale veiligheid en diversiteit. Alle bezoekers welkom zijn, ongeacht leeftijd, sekse, religie, afkomst, geaardheid of fysieke beperking en voelen zich veilig op het evenement.
 12. Evenementenkalender. Zandvoort wil een goede balans op de evenementenkalender stimuleren en behouden. De voorkeur gaat uit naar evenementen die een toevoeging kunnen bieden op de kalender op gebied van bijvoorbeeld doelgroepen, locaties, disciplines, programma, periode en/of betrokken partijen. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient het evenement aangemeld te zijn op de evenementenkalender en vraagt de organisator indien nodig een evenementenvergunning of melding aan.
 13. Sponsoren en overige samenwerkingspartners. De organisator stimuleert samenwerking met bewoners, ondernemers, bezoekers en overige samenwerkingspartners. Ook draagt de organisator zorg voor eigen inkomsten uit bijvoorbeeld sponsoring, kaartverkoop, barinkomsten en/of andere subsidies en fondsen, zodat de organisator niet afhankelijk is van een gemeentelijke subsidie. Er wordt gestreefd naar een maximale verhouding van 33% gemeentelijke subsidie van de gehele evenementenbegroting.


Bekijk hier het complete document